thisisengineering-raeng-xZTScJvolYk-unsplash

A pedagóguspálya elnőiesedésének mint jelenségnek problémaként való interpretálása alapvető pedagógiai közhely napjainkban is, bár Buda Béla (1989), Thun Éva (2005), Rédai Dorottya (2017) is leírják, hogy e jelenségnek lehetnek pozitív hatásai. Feltevé- sem szerint tehát a pedagóguspálya elnőiesedése mint jelenség automatikussá vált ne- gatív konnotációja nem feltétlenül állja meg a helyét. Mindenekelőtt azt a kérdést kell feltenni: milyen tényezők és összefüggések játszanak szerepet az aktív, már a pályán lévő pedagógusnők pszichés jóllétében? Az adatok elemzése során megmutatkozó pedagó- giai, pszichológiai, mentálhigiénés és nem szerinti meghatározottságú tényezők össze- függéseinek felderítése tehát a vizsgálat célja. A kutatás hátterét adó interdiszciplináris közegbe tekintünk be a következőkben.

Hozzászólás

Your email address will not be published.