Legyünk asszertívebb nők!

Mit jelent az asszertivitás?

Az asszertív magatartás önérvényesítő viselkedést takar. Kölcsönös megelégedettségen alapuló interperszonális viszonyulást, amiben felek, akik egymással kapcsolatban, viszonyban állnak, arra törekszenek, hogy úgy érvényesítsék saját érdekeiket, hogy eközben ne sértsék a másik fél érzelmeit, és amennyiben lehet, vegyék figyelembe azokat.Az asszertív viselkedés elsajátítása kiegyensúlyozottabb viszonyainkért megéri a befektetett energiát.
Nagyfokú tudatosságot, és korábban rögzült kommunikációs mintázataink feltérképezését, és ha kell, tudatos újraépítését igényel.

1. Győztes-győztes megoldásokra törekedjünk a kapcsolatainkban!

2. Együttműködéssel működtessük az egyenlőség elvét!

Asszertivitással az elégedettebb mindennapokért

Az asszertivitás az emberi kapcsolatok minőségét hangsúlyozza. Tekintetbe vesszük, hogyan reagál a másik fél a mondandókra, gesztusainkra, és ezt szembesítjük a saját magunk igényeivel.
Az asszertivitás nem tulajdonság, hanem mindennapos döntés. Lehet, hogy nem vagyunk ezután sem mindig asszertívak, de ismeretének birtokában már tudatosan választunk a lehetséges reakciók között.
Az asszertív önkifejezés egyik lehetséges, jól körülírt módja lehet az erőszakmentes kommunikáció is.

Női önismereti csoporttréningjeink

Célja:

Tartalma:

Aktuális kutatás pedagógusnők mentálhigiénés állapotáról

A kutatási célja a pedagógusnők mentálhigiénés állapotfelmérése. A kutatás a mentálhigiénés állapot a női identitás és a szakmai személyiség hármasának összefüggéseit igyekszik feltárni. További cél az eredményekre alapozott új utak keresése a( pedagógus)női szakmai személyiség fejlesztési lehetőségeiben új pszichológiailag is megalapozott alternatívákkal. A kutatási eredmények és az arra alapozott fejlesztés reményeim szerint egyszerre szolgálja a szülők,és gyermekeik és maguk a tanárnők érdekét. Ugyanakkor a kutatás során szerzett tanulságok persze univerzálisan célozzák a nők általános well-beeing fejlesztéséhez való hozzájárulást is.